chmurka chmurka chmurka

DOLINA SŁOŃCA

Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” Fundacja „Mimo Wszystko” wybudowała w latach
2008-2012, głównie dzięki odpisom 1%
przekazywanym przez podatników.

plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan
plan

PRACOWNIA EDUKACYJNA

W niej uczestnicy mają okazję utrwalenia wcześniej nabytych umiejętności czytania, liczenia, a także poznawania informacji na temat otaczającego ich świata.


PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach. Psycholog pracuje bezpośrednio z każdym
z podopiecznych, dostosowując metody pracy do jego indywidualnych możliwości.

plan plan plan plan plan plan
plan plan plan plan

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Podopieczni doskonalą umiejętności posługiwania się ołówkiem, kredką, pędzlem, itp., poznają i utrwalają nowe techniki plastyczne oraz nabywają umiejętności doboru barw.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Podopieczni zajmują się ceramiką, witrażownictwem, wytapianiem szkła oraz wykonywaniem niewielkich przedmiotów ze szkła, a także malowaniem, lakierowaniem
i zdobieniem przedmiotów techniką „decoupage”.

plan plan plan plan plan plan

PRACOWNIA ŻYCIA CODZIENNEGO

Jej głównym celem jest stymulowanie sprawności psychofizycznej podopiecznych. Uczą się oni m.in. samodzielności, dbałości o higienę oraz wygląd, komunikowania swoich potrzeb i dolegliwości.

PRACOWNIA TEATRALNA

Zajęcia obejmują ćwiczenia z rozumienia tekstu, naukę poprawnej wymowy i interpretacji tekstu, naukę gestu i ruchu scenicznego. Teatr bawi, integruje, tworzy atmosferę wzajemnej życzliwości. Uczy cierpliwości, pokonywania trudności związanych i pozwala wyrażać siebie.

plan plan plan plan

PRACOWNIA REHABILITACYJNA

Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne: wytrzymałościowe i wysiłkowe mające na celu podtrzymanie sprawności fizycznej, koordynacji, płynności ruchu, wzmocnienie układu krążenia
i oddechowego.

plan